Pensioen – home

Uw pensioen bij Lifetri

Lifetri zet twee pensioenregelingen voort: van Klaverblad en Allianz Nederland. 

 

Als pensioendeelnemer van Klaverblad of Allianz Nederland bent u bij Lifetri verzekerd van een waardevast pensioen. Wat verandert er verder voor u?

Kies uw pensioenregeling. Dan zetten we alles even voor u op een rij. 

Allianz

Heeft uw pensioen opgebouwd bij Allianz Nederland Groep?

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep (SPANG) heeft alle pensioenaanspraken en -rechten overgedragen aan Lifetri. 

Wat betekent dat voor uw pensioen bij Allianz? 

Klaverblad

Heeft u pensioen opgebouwd bij Coöperatieve Klaverblad?

De pensioenregeling van Coöperatieve Klaverblad is per 1 mei 2022 premievrij bij Lifetri voortgezet.

Wat betekent dat voor uw pensioen bij Klaverblad? 

Lachende man

Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?

Hoeveel pensioen krijgt u straks? En wat krijgen uw nabestaanden als u iets overkomt? Bekijk uw persoonlijke pensioenoverzicht.

Levensgebeurtenissen & uw pensioen

Scheiden

Zorg dat de verdeling van uw pensioen goed is geregeld.

Emigreren

Verhuist u naar het buitenland? Laat het ons tijdig weten.

Na uw overlijden

Als u er niet meer bent krijgt uw partner partnerpensioen.

Nieuwe partner

Bij trouwen of samenwonen heeft u partner recht op partnerpensioen.

Partner overleden

Bekijk of u als nabestaande recht hebt op partnerpensioen.

Wanneer wordt uw pensioen overgemaakt?

Dit zijn de betaaldata van 2024:

1

Donderdag

25 januari 2024

2

Donderdag

22 februari 2024

3

Donderdag

21 maart 2024

4

Donderdag

25 april 2024

5

Donderdag

23 mei 2024

6

Donderdag

20 juni 2024

7

Donderdag

25 juli 2024

8

Donderdag

22 augustus 2024

9

Donderdag

19 september 2024

10

Donderdag

24 oktober 2024

11

Donderdag

21 november 2024

12

Donderdag

19 december 2024

Veelgestelde vragen

Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl om te bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. We hebben nog geen “mijn-omgeving” voor uw Lifetri gegevens.

Mijn pensioenoverzicht (externe link)

Vanaf zes maanden voor uw AOW-datum kunnen we precies voor u berekenen hoeveel pensioen u bruto en netto krijgt. Wilt u eerder een indicatie van uw pensioen? Ga naar Mijn pensioenoverzicht. 

Mijn pensioenoverzicht (externe link)

Die vraag kunnen we niet beantwoorden. We mogen u wettelijk namelijk niet adviseren over uw pensioen. Meer informatie over loonheffingskorting vindt u op de website van de belastingdienst.

Naar de Belastingdienst (externe link)

Op de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt jaarlijks op 1 januari een toeslag verleend.

De jaarlijkse toeslag is een percentage van de Europese Prijsindex voor oktober van het voorgaande jaar gedeeld door de Europese Prijsindex voor oktober van het jaar daarvoor, waarbij het quotiënt rekenkundig wordt afgerond op drie decimalen. De Europese Prijsindex is de Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco zoals gepubliceerd door eurostat. (Op te zoeken als HICP, alle artikelen behalve tabak (code: teicp240), eurozone (veranderende samenstelling). De afkorting van deze index is HICPxT.

Als de HICPxT-index negatief is, wordt geen toeslag verleend in dat jaar. De toeslag is negatief indien het in lid 4.1 bedoeld quotiënt kleiner is dan 1.

Toeslagverlening vindt, nadat in enig jaar op grond van lid 4.2 geen toeslag is toegekend, pas weer plaats op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de Europese Prijsindex voor oktober hoger is dan de Europese Prijsindex voor oktober in het jaar voordat de laatste toeslagverlening heeft plaatsgevonden. Alsdan is de toeslagverlening gebaseerd op de Europese Prijsindex voor oktober in het jaar voordat de laatste toeslagverlening heeft plaatsgevonden.

Het verhaal achter uw pensioen

Uw pensioen is in goede handen bij ons. Het verhaal achter Lifetri uitgelegd door onze CFRO Rutger zomer.

CFRO Rutger Zomer
HR-team

Neem contact met ons op

Vragen over uw pensioen bij Lifetri? We helpen u graag.

Bel 085-0208905 of stuur een email naar: pensioen@lifetri.nl