Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?

Bekijk op Mijnpensioenoverzicht.nl of op uw uniforme pensioen overzicht (UPO) van Lifetri (UPO) hoeveel pensioen u krijgt.

Bekijk in één overzicht...

  • Hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd.
  • Hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen en wanneer u dat krijgt.
  • Wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.
  • Welke gebeurtenissen van invloed zijn op uw pensioen.
  • Hoeveel AOW en pensioen u al ontvangt.

Uw pensioenoverzicht van Lifetri

Elk jaar krijgt u van ons een uniform pensioen overzicht (UPO).

Omdat alle pensioenoverzichten van alle pensioenuitvoerders er hetzelfde uitzien, zijn ze eenvoudig te begrijpen en goed met elkaar te vergelijken.

Veelgestelde vragen

Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl om te bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. We hebben nog geen “mijn-omgeving” voor uw Lifetri gegevens.

Mijn pensioenoverzicht

Vanaf zes maanden voor uw AOW-datum kunnen we precies voor u berekenen hoeveel pensioen u bruto en netto krijgt. Wilt u eerder een indicatie van uw pensioen? Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl

Die vraag kunnen we niet beantwoorden. We mogen u wettelijk namelijk niet adviseren over uw pensioen. Meer informatie over loonheffingskorting vindt u op de website van de belastingdienst.

Naar de Belastingdienst