Zakelijk – ons ESG beleid

ESG beleid

Environmental, Social, Governance

Lifetri streeft ernaar om diep geworteld in de maatschappij te staan en Nederland zelfverzekerd te maken, nu en in de toekomst. Alleen samen kunnen wij dit bereiken.

Hoe? Dat hebben we vastgelegd in ons ESG beleid.

Zorg voor klanten, werknemers en de aarde

Lifetri committeert zich aan een ESG beleid (ESG staat voor Environmental, Social en Governance, ofwel Milieu, Maatschappij en Ondernemingsbestuur).

Dit betekent dat Lifetri ESG factoren, zoals het klimaat en de leefomgeving, in overweging neemt bij de besluitvorming. Zo dragen wij zorg voor onze werknemers, klanten en de aarde. Omdat Lifetri lange termijn producten aanbiedt, sluit dit op een natuurlijke wijze aan bij de bedrijfsvoering.

Agenda voor duurzame ontwikkeling

In 2015 zijn de 17 SDG’s aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties met als doel de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te realiseren. Deze agenda biedt een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst.

Lifetri heeft drie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geïdentificeerd als aandachtsgebieden om onze acties op te richten. Deze drie SDG’s sluiten aan bij ons bedrijf, de sector waarin we opereren en onze ESG missie.

Op deze drie SDG’s verwacht Lifetri daarom de meeste impact te kunnen maken.

WIndmolens
Zonnepanelen park

Onze aanpak

Lifetri streeft ernaar impact te realiseren op deze drie SDG’s door onze beleggingen duurzaam te investeren en anderzijds te investeren in haar medewerkers.

In de praktijk betekent dit dat wij aan SDG 13, Climate Action, invulling geven middels onze investeringen. Omdat Lifetri, als kennisbedrijf, zelf een relatief kleine directe impact op het milieu heeft (scope 1 en 2 emissies), focussen we al onze aandacht in dit opzicht op onze investeringen (scope 3). Dit is waar we echte invloed kunnen uitoefenen.

Aan SDG 3 en 4 geven we met name intern invulling. Dit doen we bijvoorbeeld door opleiding en training te stimuleren, interne doorgroeimogelijkheden te creëren, en vrijheid en flexibiliteit en uitstekende arbeidsvoorwaarden te bieden.

SDG 3: Good Health and Wellbeing

ESG 3 good health and well being

Veiligheid en inclusie

Lifetri zet zich in voor een werkomgeving waarin iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, zich gezien, veilig en geaccepteerd voelt, zodat alle medewerkers zelfverzekerd ideeën kunnen opperen, vragen stellen, twijfels uiten en fouten durven te maken. Alleen op deze manier kan Lifetri innovatieve producten en diensten leveren en het bedrijf en haar medewerkers helpen groeien.

SDG 4: Quality Education

ESG 4 quality education

Betrokken en ontwikkelingsgerichte medewerkers

Werknemers herkennen zich in de visie van Lifetri en zien hoe hun inzet bedraagt aan het realiseren ervan en krijgen hiervoor erkenning, zowel individueel als in teamverband. Verder staan werknemers aan het roer over hun carrière en ontwikkeling, waarbij Lifetri ondersteuning biedt op een proactieve manier.

SDG 13: Climate Action

ESG 13 climate action

Verantwoord beleggen

Lifetri investeert in een duurzame toekomst door ESG overwegingen mee te nemen in investeringsbeslissingen. Dit doen we onder ander door investment manager screening en het uitsluiten van bepaalde industrieën (zoals wapens en tabak). Maat naast het vermijden van negatieve impact (‘do no significant harm’) ambieert Lifetri haar beleggingsportefeuille te verduurzamen om ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en het milieu (‘do good’).

Ons investeringsbeleid

Lifetri investeringsbeleid is gebaseerd op de onderstaande principes en overtuigingen.

Onze principes

  • Stevige Corporate Governance en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is belangrijk.
  • Sectoren en bedrijven met negatieve ESG implicaties worden uitgesloten.
  • ESG criteria vormen een belangrijk onderdeel van het investeringsproces.
  • Transparante communicatie en openbaring van het ESG profiel van de beleggingsportefeuille is belangrijk.

Onze overtuigingen

  • Lifetri is ervan overtuigd dat we met verantwoord beleggen onze klanten een pensioen kunnenbieden in een leefbare, duurzame omgeving.
  • Lifetri is ervan overtuigd dat, op de lange termijn, verantwoord beleggen een positief effect heeft op het rendement en risico van onze investeringen.
  • Lifetri is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen bevorderlijk is voor de werkomgeving en de medewerkers en Lifetri een aantrekkelijke werkgever maakt.
  • Lifetri is ervan overtuigd dat om een positieve reputatie te behouden en te anticiperen op wet- en regelgeving met betrekking tot ESG het noodzakelijk is te investeren conform ons verantwoord investeren beleid.

Onze acties

Han RIjken, CIO - Lifetri

Alles over ons ESG beleid

Wilt u meer weten over het ESG beleid van Lifetri? Download het complete beleidsdocument als PDF (Engelstalig)

Andere convenanten en richtlijnen

Naast het ESG en RI beleid van Lifetri ondertekent of onderschrijft Lifetri verschillende convenanten en internationale richtlijnen.