Duurzame soja in producten Unilever, Danone, Nestlé

Koffiebonen visual

Lifetri heeft via het Verbond van Verzekeraars het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de verzekeringssector ondertekent.

Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Lifetri heeft via het Verbond van Verzekeraars het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de verzekeringssector ondertekent. Dit is een convenant dat is opgesteld onder leiding van de onafhankelijke Sociaal Economische Raad (SER). Met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst die zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur.

Logo Verbond van Verzekeraars

Verplichtingen vanuit het convenant

Het convenant brengt verplichtingen met zich mee voor bijvoorbeeld het verantwoord beleggen beleid, periodieke rapportages (bijvoorbeeld ESG Due Dilligence) en transparante communicatie via het jaarrapport en de website. Verplichtingen waar Lifetri graag aan werkt om zo volledig mogelijk aan te voldoen.

Een bijkomende kans van het IMVB convenant is dat Lifetri onderdeel uit kan maken van collectieve engagement acties, georganiseerd door de SER. Dit jaar is het thema biodiversiteit. Het tempo van biodiversiteitsverlies is zorgwekkend en zal een zware impact hebben op onze samenleving indien de huidige trend niet wordt doorbroken. Maar hoe kunnen verzekeraars hier invloed op uitoefenen?

Vragen aan Unilever, Nestlé en Danone

Lifetri, samen met 19 andere verzekeraars en 5 pensioenfondsen, heeft een verzoek brief ondertekend aan Unilever, Nestlé en Danone met als doel het tegengaan van biodiversiteitsverlies door ontbossing in Brazilië als gevolg van sojateelt.

  • Wat we precies hebben gevraagd van deze bedrijven:Wat is de oorsprong en bijdrage aan ontbossing als gevolg van het gebruik van soja in producten?
  • Wat is de visie ten aanzien van transformatie naar lokaal geproduceerde vee voeding en wat zijn de plannen om deze visie te realiseren?
    Wat is de visie ten aanzien van een kringloop landbouw en wat zijn de plannen om deze visie te realiseren?
  • Wat is de visie ten aanzien van transformatie naar een andere selectie van eiwitproducten, waardoor het portfolio van plantaardige producten van het bedrijf wordt uitgebreid en wat zijn de plannen om dit te realiseren?

Vervolgens worden er gesprekken gevoerd tussen deze bedrijven en de werkgroep (Verzekeraars, Overheids-, en NGO-geleding).