Consument – pensioen – ons verhaal

Lifetri in de pensioenmarkt: "We stellen deelnemers centraal en bieden ze een waardevast pensioen"

Rutger Zomer legt uit

Lifetri biedt klanten al geruime tijd lange termijn zekerheid via individuele verzekeringen. Waarom is Lifetri nu ook in de pensioenmarkt gestapt? En wat betekent het voor de deelnemers als Lifetri voor hun pensioen gaat zorgen?

Waarom ziet Lifetri kansen om pensioenfondsen te helpen?

“We zien twee ontwikkelingen: de eerste is dat pensioenfondsen aan steeds hogere eisen moeten voldoen op gebied van wet- en regelgeving en moeten blijven investeren in IT en communicatie.

De tweede ontwikkeling is de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Dat zorgt ervoor dat alle pensioenfondsen nadenken hoe ze dat gaan invullen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat we van een systeem met een grote mate van zekerheid naar een systeem gaan waarin deelnemers eigen pensioenpotjes krijgen en dat het pensioen in hoogte gaat variëren.

Bij de overstap naar het nieuwe stelsel gaan pensioenfondsen een keuze maken voor wat het beste bij hun deelnemers past. Wij helpen pensioenfondsen bij die keuze door onder meer flexibiliteit aan oplossingsrichting toe te voegen, waarbij we de mate van zekerheid en risico voor uw deelnemers centraal stellen.”


Management Board Lifetri

Welke keuzes biedt Lifetri de deelnemers van pensioenfondsen?

“Onze aanpak kenmerkt zich door de behoeftes en wensen van de deelnemers en daarmee het pensioenfonds centraal te stellen.

Doordat wij uitgebreide expertise hebben op het gebied van pensioen en beleggen, samenwerken met relevante partners, en een zeer flexibele en schaalbare zijn, kunnen wij u meerdere relevante oplossingen aanbieden.

Zo hebben we alle deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep aangeboden eerst alle pensioenaanspraken en -rechten bij ons te verzekeren inclusief een levenslange gegarandeerde indexatie op basis van de Europese inflatie. Daarna hadden de actieve deelnemers individueel de keuze hun pensioenaanspraken over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling van de werkgever. Hiervan hebben niet alleen deelnemers met beperkte pensioenopbouw gebruik gemaakt maar ook deelnemers die een andere houding hadden ten aanzien van verzorging- versus inkomensbehoefte.

Door de wensen van de deelnemers centraal te stellen zijn wij er gezamenlijk in geslaagd deelnemers(groepen) de juiste oplossing te bieden. Niet elke deelnemer heeft behoefte aan een garantie via Lifetri.”

 

Waarom neemt Lifetri graag pensioenverplichtingen over?

“Wij hebben een flexibele en moderne IT-infrastructuur met een goede klantbediening en risicomanagement. We zijn daarmee schaalbaar en kostenefficiënt.

Daarnaast zien we dat we het verschil kunnen maken door beleggingen goed te matchen met de lang lopende verplichtingen. Met het rendement dat we daarmee behalen kunnen we deeelnemers een waardevast pensioen garanderen.

Onze aandeelhouder Sixth Street heeft een langetermijnvisie en voorziet ons van een schaalbare kapitaalsbasis waarmee we ook in een periode met lage rente een passend rendement kunnen behalen. Dat gebeurt trouwens gewoon in Nederland, onder toezicht van de Nederlandsche Bank en volgens principes van ons duurzame beleggingsbeleid ESG.”

Polis administratie medewerker

Wat betekent een overname voor de deelnemers van pensioenfondsen?

“De bij Lifetri verzekerde pensioenaanspraken en -rechten van deelnemers warden door ons gegarandeerd. Afhankelijk van de afspraken kan een tijdelijke of levenslange indexatie op basis van de inflatie worden afgesproken en gegarandeerd. Zo krijgen deelnemers een waardevaste pensioen.

Verder kunnen deelnemers rekenen op een moderne menselijke manier van communiceren, waarbij ze – ondersteund met digitale middelen – goed op de hoogte worden gehouden van hun pensioenopbouw en uiteraard altijd hun persoonlijke vragen kunnen stellen.

Een rustig en prettig gevoel”