Pensioen Pro presentatie

Lifetri Deelnemersonderzoek 2024

Wat vinden deelnemers zélf van de pensioentransitie?

In 2021 en 2024 voerde het Onderstroombureau in opdracht van Lifetri een representatief kwalitatief onderzoek uit naar de pensioenbeleving van de gemiddelde Nederlandse pensioendeelnemer. Lifetri presenteerde de resultaten van het rapport op PensioenPro Focuscongres 2024. 

We vroegen Nederlandse pensioendeelnemers…

  • Hoe denkt hij over zijn pensioen?
  • Wat is zijn beleving?
  • Hoe kijkt hoe naar de pensioensector?
  • Hoe zit het met zijn  vertrouwen
  • Wat zijn zijn verwachtingen?

Conclusies in het kort

Het meest opvallende en interessante resultaat van dit onderzoek is dat er tegelijkertijd sprake is van een positieve als een negatieve pensioenbeleving.

Dit is zowel maatschappelijk als individueel opvallend en interessant omdat dit niet zozeer ging over een positief / negatief verdeling over de groep respondenten, maar over een positief en negatief beeld dat bij bijna alle respondenten tegelijkertijd aanwezig was.

Wat betekent dat voor ons als pensioensector?

De resultaten en interpretatie van dit onderzoek kan gezien worden als een oproep aan de markt (inclusief onszelf) om anders en beter te communiceren met de doelgroep.

Dat kan voor partijen in deze sector een individueel, maar ook een collectief initiatief zijn. Lifetri is een voorstander van een collectieve aanpak en praat daar graag over door.

Lees het onderzoeksrapport

Download het verslag van het representatief kwalitatief onderzoek 2021/ 2024 naar de beleving van de  pensioen(transitie) onder Nederlandse deelnemers.