Stap x Lifetri

Stap Algemeen Pensioenfonds en Lifetri hebben besloten een langdurige strategische relatie aan te gaan

Stap Algemeen Pensioenfonds en Lifetri hebben besloten een langdurige strategische relatie aan te gaan. Stap breidt haar propositie aan deelnemers uit met de optie van een verzekerd pensioen. Lifetri zorgt voor de levenslange, inflatiebestendige verzekering door gegarandeerde pensioenuitkeringen aan deelnemers.

De afgelopen 6 jaar heeft Stap een leidende positie in Nederland opgebouwd met 9 volledig operationele pensioenkringen, meer dan 50.000 deelnemers en een belegd vermogen van circa € 7,5 miljard. Komende jaren verwacht Stap samen met haar uitbestedingspartners TKP en Aegon Asset Management een verdere groei naar 12 tot 15 kringen.

In het kader van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft Stap in samenwerking met haar uitbestedingspartners de proposities voor zowel het huidige financiële toetsingskader (FTK), de solidaire pensioenregeling (SPR) als de flexibele pensioenregeling (FPR) gereed. Door de samenwerking met Lifetri voegt Stap daar nu ook de mogelijkheid voor een verzekerd pensioen aan toe, waarmee vaste of inflatie gerelateerde uitkeringen kunnen worden ingekocht.

Met deze uitbreiding van het aanbod maakt Stap alle keuzeopties voor haar deelnemers mogelijk: van een solide APF oplossing tot aan een gegarandeerde verzekerde kring, inclusief alle gewenste combinaties en keuzeopties voor (groepen) deelnemers.

Huub Popping, Voorzitter van Stap Algemeen Pensioenfonds: “Wij zijn verheugd met de samenwerking die we met Lifetri zijn aangegaan, met name omdat het flexibele keuze palet dat Stap als APF kan bieden, nu nog breder inzetbaar wordt. Met name voor pensioenfondsen die veel verschillende belangen moeten afwegen ten behoeve van hun deelnemers bij de overgang naar Wtp, ontstaat de keuzeoptie om het beste van twee oplossingen, de pensioenoplossing en de verzekerde (uitkerings-) optie te combineren. Hiermee is onze propositie compleet en bieden wij optimale flexibiliteit aan pensioenfondsen die zich beraden op hun toekomst.”

Philippe Wits, CEO van Lifetri: “Ik ben er trots op dat Stap de keuze voor Lifetri heeft gemaakt om verzekerde pensioenoplossingen aan haar huidige en toekomstige deelnemers te kunnen aanbieden. In de afgelopen jaren heeft Lifetri een sterke reputatie opgebouwd als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve pensioenoplossingen en geïnvesteerd in een netwerk van samenwerkingspartners om aan de verwachte grote vraag naar garanties te kunnen voldoen. De samenwerking met Stap is een volgende mijlpaal in die strategie. Met Stap voegen we een prachtige samenwerkingspartner toe aan ons pensioen platform en heeft, na eerder al het pensioenfonds van Allianz en Klaverblad, ook een derde grote pensioenklant voor Lifetri gekozen. Ik kijk er enorm naar uit om Stap en haar deelnemers in de toekomst te ondersteunen met verzekerde pensioenoplossingen.”

Mediacontacten

Stap

Heiko Hoogendijk, +31 (0)611330050, heiko.hoogendijk@stappensioen.nl

Woordvoering: Alexander Kuipers, 31 (0)611333619, akuipers@aegon.nl

Lifetri

Maurice ter Bogt, +31 (0)6462 876 99, maurice.ter.bogt@lifetri.nl

Over Stap
Stap is opgericht in 2016: het eerste en grootste Algemeen Pensioenfonds van Nederland. Stap is een stichting met een onafhankelijk bestuur. Stap is opgezet met financiële ondersteuning van Aegon.

In de afgelopen jaren heeft Stap bewezen een serieus alternatief te zijn voor pensioenfondsen en werkgevers die op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor de uitvoering van de eigen pensioenregeling. Wij werken al samen met ijzersterke uitbestedingspartners, te weten TKP Pensioen en Aegon Asset Management. De samenwerking met Lifetri is daarop een welkome aanvulling.
Wij regelen het pensioen voor meerdere werkgevers uit verschillende branches. Er zijn 9 actieve pensioenkringen, waarvan één multi-client pensioenkring met meerdere werkgevers.

Stap heeft een deskundig bestuur en een raad van toezicht. Er is veel kennis en ervaring aanwezig, ook in het bestuursbureau. Daarnaast heeft iedere pensioenkring binnen Stap een belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap geregeld. 

Bij Stap staat de deelnemer centraal. Wij zorgen op een stabiele en betaalbare manier voor het inkomen voor later. We communiceren persoonlijk, helder en zo veel mogelijk digitaal. Deelnemers hebben altijd inzicht in hun pensioen, via hun eigen pensioendashboard op onze website.

Onze klanten verdienen de beste en meest innovatieve pensioenuitvoering. Daarbij zoeken we het beste evenwicht tussen het pensioenresultaat, de kosten, uw gemak én de kwaliteit van onze dienstverlening.

Stap is klaar voor de toekomst, ook voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Want, uiterlijk in 2027 moeten pensioenfondsen en pensioenkringen voldoen aan de eisen van de Wtp. Ook hiervoor bent u bij ons in goede handen.

Kijk voor meer informatie op https://www.stappensioen.nl/

Over Lifetri
Lifetri Groep (Lifetri) is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij met een geschiedenis die zeventig jaar teruggaat. De naam Lifetri is in 2018 gekozen als verwijzing naar de groeiambities van het bedrijf en verwijst tevens naar de wortels van Lifetri in de Nederlandse samenleving.

Lifetri is gevestigd in Nederland en staat onder toezicht van de Nederlandse toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Lifetri richt zich in Nederland op gegarandeerde pensioenen, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen, en bedient circa 550.000 klanten. Lifetri verstrekt pensioengaranties aan (voormalige) werknemers van Allianz Nederland, een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, en aan (voormalige) werknemers van Klaverblad Coöperatie, een Nederlandse coöperatieve verzekeringsmaatschappij.

De principal aandeelhouder van Lifetri is Sixth Street, een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij met ongeveer US $ 65 miljard aan beheerd vermogen en gecommitteerd kapitaal. Sixth Street streeft naar investeringen, zoals in Lifetri, en strategische samenwerkingen in de verzekerings- en herverzekeringssector via zijn Sixth Street TAO-platform, waarbij ongeveer 80% van de huidige investeerders lange termijn beleggers, zoals pensioenfondsen en staatsfondsen zijn. Naast Lifetri omvat het Sixth Street TAO-platform andere pensioen- en verzekeringsmaatschappijen, waaronder Talcott Financial Group in de VS en Clara Pensions in het VK.