Consument – lifetri uitvaart natura – vragen verzekering

Uw verzekering

Veelgestelde vragen over de polis, premie en voorwaarden van uw uitvaartverzekering.

Wijzigen

Vul het formulier in om uw rekeningnummer te wijzigen. Let op!  Zorg dat het formulier is ondertekend door de rekeninghouder.

Rekeningnummer wijzigen

U kunt online aangeven dat u de polis wilt opzeggen.

Verzekering opzeggen

Lifetri zegt geen verzekeringen op bij andere verzekeringsmaatschappijen. In verband met de Wet bescherming Persoonsgegevens mag Lifetri geen gegevens opvragen maar ook geen verzekeringen uit uw naam stopzetten. De beslissing om een verzekering stop te zetten is een beslissing die u zelf neemt en waar u zelf voor moet tekenen.

Het is niet mogelijk om een uitvaartverzekering van een andere maatschappij over te laten nemen door Lifetri. Daarom is het verstandig om die verzekering door te laten lopen zodat u uiteindelijk een bepaald bedrag uitgekeerd krijgt. U kunt zich bij Lifetri dan bijverzekeren voor het bedrag dat u mogelijk tekort komt in de toekomst.

Als iemand uw zaken (tijdelijk) overneemt hebben wij hier bewijs van nodig. Anders mogen wij diegene geen gegevens verstrekken in verband met de wet op de privacy.

Geen dienstenpakket, maar verzekerd bedrag 

Bij het afsluiten van uw verzekering is een verzekerd bedrag berekend op basis van uw uitvaartwensen. We keren bij overlijden nooit meer uit dan dit verzekerd bedrag na indienen van een nota voor de uitvaartkosten.   

Voortaan ziet u op uw polis niet langer het pakket van uitvaartwensen terug, waar dit bedrag op was gebaseerd. U ziet alleen nog het verzekerd bedrag. De oude waarde van uw pakket verandert niet.   

Als u definitief verhuist naar een land buiten de Europese Unie kunt u de uitvaartverzekering mogelijk niet houden. U moet dan in ieder geval uw uitvaartverzekeraar op de hoogte brengen. Die kijkt of u verzekerd kunt blijven.

Een uitvaartverzekering van Lifetri is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. U weet namelijk zeker dat de verzekering ooit van pas komt. Als u zelf niet meer verzekerd wilt zijn voor uw uitvaart kunt u die mogelijk afkopen of premievrij maken. Lees op onze website hoe dat precies werkt.

Het is altijd belangrijk om wijzigingen of verkeerde gegevens door te geven aan Lifetri. Hiermee wordt onduidelijkheid en vertraging in de toekomst voorkomen.

Verhoging op basis van CPI (Uitvaart) 
Ook is de jaarlijkse verhoging van uw premie niet langer op basis van uw dienstenpakket, maar op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Uitvaart. Dit is een onafhankelijke maatstaf die de gemiddelde stijging van de prijzen voor uitvaartdiensten in Nederland weergeeft

Als u niet wilt dat uw uitvaartverzekering verhoogd wordt, stuurt u ons dan een e-mail. klantenservice@lifetri.nl 

Veelgestelde vragen

Vragen over uw uitvaartverzekering? Kijk eerst even bij de veelgestelde vragen. Waarschijnlijk staat het antwoord op uw vraag er al tussen.

Aanvragen

Lifetri biedt geen nieuwe uitvaartverzekeringen meer aan. U kunt dus geen uitvaartverzekering meer afsluiten of verhogen

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart zodra iemand komt te overlijden. Daarvoor wordt tijdens het leven vaak maandelijks een premie betaald. Betaling van de uitvaart wordt vaak onderling tussen de uitvaartverzorger en verzekeraar geregeld.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten bij een hypotheek en is niet bedoeld voor het dekken van uitvaartkosten. Daarom is een uitvaartverzekering ook naast een overlijdensrisicoverzekering van belang.

Het kan zijn dat u niet volledig bent verzekerd voor uw uitvaart. Dan kunt u met een aanvullende verzekering zorgen dat het deel dat u tekort komt wordt aangevuld. Controleer daarom waar u voor verzekerd bent en bereken wat uw uitvaart kost.

Ja, het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van andere uitvaartverzekeringen. Wij vullen het verzekerde bedrag dat u heeft opgebouwd namelijk aan met onze verzekering. Zo bent u op maat verzekerd. Als wij op de hoogte zijn staat dit vermeld op uw uitvaartverzekering.

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart. Op welk moment die ook plaatsvindt. Zo wordt voorkomen dat er geen geld beschikbaar is om een uitvaart te betalen en kunnen nabestaanden zonder problemen afscheid nemen.

Man met spijkerblouse visual

Betalen

Wanneer u kiest voor volstorten betaalt u alle premies voor uw uitvaartverzekering in één keer. Uw uitvaartverzekering is vanaf dat moment premievrij. Dat betekent dat u niets meer hoeft te betalen voor uw uitvaartverzekering.

Nee, betaling is alleen mogelijk met automatische incasso of een acceptgirokaart.

U kunt de premiebetaling bij Lifetri niet pauzeren. Als wij de premie niet kunnen incasseren sturen we u een herinnering en proberen we het nog een keer. Het kan zijn dat we uw verzekering stopzetten als dat niet lukt.

Als u ons een machtiging heeft verstrekt om de premie van uw rekening af te schrijven zou dat automatisch moeten gebeuren. Wanneer dit niet gebeurt loopt u een betalingsachterstand op.

Vrouw van middelbare leeftijd visual

Dekking

Een laag bedrag op uw uitvaartverzekering kan verschillende redenen hebben.

U kunt de kosten van een uitvaart op meerdere manieren verzekeren. De dekking verschilt per uitvaartverzekering en kan bestaan uit diensten voor uw uitvaart of een verzekerd bedrag. Lifetri dekt de kosten tot maximaal uw verzekerde bedrag.

Kosten voor vervoer van nabestaanden worden door de Lifetri niet vergoed.

Dit is afhankelijk van het soort verzekering wat u bij ons heeft lopen. Als wij deze kosten vergoeden dan staat dit vermeld op uw polisvoorwaarden onder artikel 9. Hierbij staan ook de voorwaarden voor de vergoeding omschreven. Vaak zijn de kosten voor vervoer vanuit het buitenland verzekerd in de reisverzekering. Deze kosten worden ook wel repatriëringskosten genoemd.

Ouder echtpaar visual

Kinderen

Indien de verzekering 6 maanden of langer bestaat en mits in dit verband geen andere uitkeringen verschuldigd zijn, wordt de uitvaart van een levenloos geboren kind dat wordt geboren na een zwangerschap van tenminste 24 weken, door of namens Lifetri tot ten hoogste 20% van het op de voorzijde van deze polis vermelde bedrag vergoed of het nadien verhoogde bedrag tot een maximum van 1200 euro. Dit geldt eveneens bij overlijden van haar kind binnen drie maanden na de geboorte.

Het is mogelijk om post die bestemd is voor een verzekerd familielid bij Lifetri door u te laten ontvangen. Daarvoor moet de verzekerde nadrukkelijk toestemming geven met een ondertekende machtiging. Dit in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

Moeder en dochter visual

Kosten

Distributiekosten zijn de wettelijk verplichte kosten die de verzekeraar maakt om uw uitvaartverzekering te realiseren. Denk daarbij aan reclamekosten en de kosten voor het opmaken van de uitvaartpolis. Deze kosten worden tegelijk met de maandelijkse premie betaald.

Voor een uitvaartverzekering betaalt u een maandelijkse premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van uw leeftijd en het bedrag waarvoor u verzekerd bent. U betaalt tot uw 85e verjaardag premie, tenzij u voor die tijd komt te overlijden.

Man in geruite blouse visual

Uitkering

Lifetri is een natura uitvaartverzekeraar. Daarom is het wettelijk niet toegestaan uit te keren aan nabestaanden.

Het verzekerde bedrag komt vrij als de verzekerde is overleden.

Aziatische vrouw in gele kleding visual

Voorwaarden

Een natura-uitvaartverzekering kan alleen gebruikt worden voor een uitvaart. De verzekeraar betaalt de rekening dan rechtstreeks aan de uitvaartverzorger. Een kapitaalverzekering kan mogelijk op een andere manier gebruikt worden.

Als u een uitvaartverzekering afkoopt, ontvang je een bepaalde waarde uitgekeerd op je bankrekening. In uw voorwaarden staat aangegeven of het mogelijk is om uw verzekering af te kopen. Wanneer dat dit niet staat vermeld in uw voorwaarden is het niet mogelijk om de polis af te kopen.

Uw wensen kunnen veranderen. Daarom zijn de omschreven diensten op de polis ook te wijzigen. Het geldt als een goede indicatie voor de nabestaanden over de wensen van de overledene. Het is dus mogelijk om diensten te vervangen door andere diensten, tot het op de polis vermelde totaalbedrag.

Ja, uw nabestaanden zijn vrij om een andere uitvaartverzorger te kiezen.

Bij het berekenen van een premievrije waarde wordt gekeken naar onder andere de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde risico en de hoogte van het verzekerd bedrag. Het is dus niet zo dat de premies worden ‘gespaard’ en dat dit de premievrije waarde is.

Het kan gebeuren dat er een deel van het verzekerde bedrag overblijft na de uitvaart. In dat geval is er sprake van oververzekering en heeft de uitvaart minder gekost dan het bedrag waarvoor de overledene is verzekerd. Of dit bedrag uitgekeerd kan worden aan de nabestaanden is afhankelijk van het soort uitvaartverzekering. Lifetri is bijvoorbeeld een natura verzekeraar en keert alleen uit aan dienstverleners zoals uitvaartverzorgers. Kosten van de uitvaart die nog betaald moeten worden kunnen achteraf nog wel bekostigd worden met het restant. Ook als er door nabestaanden al kosten zijn gemaakt voor de uitvaart kunnen die in een later stadium mogelijk nog gedeclareerd worden.

Echtpaar van middelbare leeftijd visual
HR-team

Vragen? We helpen u graag

Lifetri
Bisonspoor 3002-D301
3605 LT Maarssen
Postbus 542
3800 AM Amersfoort
Tel: 085 – 020 89 08 (ma-vr: 09.00-17.00)

Nog veel handiger: stuur uw vraag via het contactformulier. Dan kunnen we u snel helpen met het juiste antwoord. Ook bij meer ingewikkelde vragen.