Consument – schonelei

Wanneer hoeft u niet te melden dat u kanker heeft gehad?

Bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering vragen we om een gezondheidsverklaring. Als u genezen bent van kanker dan hoeft u dat niet te melden als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

U vraagt de verzekering aan voordat u of de verzekerde 60 jaar wordt
De arts die u behandelde heeft vastgesteld dat de kanker niet meer gevonden is. Dat wordt ook wel ‘volledige remissie’ genoemd. De kanker is daarna ook niet meer teruggekomen.
Hierbij gelden 2 termijnen:

U of de verzekerde was jonger dan 21 toen de diagnose werd gesteld: U hoeft niet te melden dat u kanker heeft gehad indien u 5 jaar na de behandeling ziektevrij bent gebleven.
U of de verzekerde was 21 jaar of ouder toen de diagnose werd gesteld: U hoeft niet te melden dat u kanker heeft gehad indien u 10 jaar na de behandeling ziektevrij bent gebleven.
Soms geldt een kortere termijn. U leest in de tabellen hieronder wanneer dit het geval is:

Overzicht voorwaarden visual

Kunt u niet alle vragen met ‘ja’ beantwoorden? ​

Dan moet u wél melden dat u kanker heeft gehad. Overleg met uw huisarts of medisch specialist, zeker als u twijfelt over of uw situatie aan de voorwaarden voldoet.