Consument – pensioen klaverblad – 2022 pensioen verhoogd

Uw pensioen is per 1 januari 2022 verhoogd

Goed nieuws! Uw pensioen wordt per 1 januari 2022 met 2,7 % verhoogd.

Voor wie geldt de verhoging van het pensioen?

In het pensioenreglement is voor gewezen deelnemers en uitkeringsgerechtigden een een jaarlijkse indexatie afgesproken op basis van het door het CBS gepubliceerde “consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens” dat betrekking heeft op de maand september van het voorgaande jaar, met een maximum van 3% in enig jaar.

Voor 01-01-2022 betekent dit een verhoging van 2,7%

Wat betekent dit voor u?

Wat de verhoging van de pensioenaanspraken voor u als gewezen deelnemer of uitkeringsgerechtigde precies betekent, ziet u op het uniform pensioenoverzicht (UPO) dat u in de loop van 2022 van ons ontvangt. Ook kunt u dit vanaf april 2022 online terug zien op Mijnpensioenoverzicht.nl

Geen verhoging voor actieve deelnemers

Bent u een actieve deelnemer aan het pensioenfonds? Dan wordt uw pensioen geïndexeerd op basis van uw CAO. Er is op 1 januari 2022 geen CAO-verhoging gepland, dus daarom wordt het opgebouwde pensioen voor u als actieve deelnemer niet verhoogd.