Consument – pensioen allianz – 2022 pensioen verhoogd

Uw pensioen wordt per 1 januari 2022 verhoogd

Goed nieuws! Uw pensioen wordt per 1 januari 2022 met 2,149% verhoogd.

Waarom gaat uw pensioen omhoog?

In het pensioenreglement is een jaarlijkse indexatie afgesproken van 59% van de HICPxT. Met de HIOCPxT wordt een stijging of daling van de consumentenprijzen gemeten aan de hand van een representatief ‘winkelmandje’ van goederen en diensten. Per 1 januari 2021 werd uw pensioen niet verhoogd, omdat de HICPxT-index negatief was.

Wat betekent dit voor u?

Nu de HICPxT-index positief is, worden alle premievrije pensioenafspraken per 1 januari 2022 met 2,149% verhoogd. Wat dit precies voor u betekent, ziet u op het uniform pensioenoverzicht (UPO) dat u in de loop van 2022 van ons ontvangt. Ook kunt u dit vanaf april 2022 online terug zien op Mijnpensioenoverzicht.nl

Ook de lopende pensioenuitkeringen worden per 1 januari 2022 met 2,149% verhoogd. Dit ziet u terug in de pensioenbetaling vanaf 2022 en de betaalspecificatie, die u omstreeks 18 januari 2022 zult ontvangen.