Wat u moet weten over uw verzekering

Wat u moet weten over uw verzekering

U heeft in het verleden een natura-uitvaartverzekering afgesloten bij HUVA. Die verzekering wordt binnenkort overgenomen door een andere verzekeraar binnen Lifetri. Uw Lifetri Uitvaart Natura verzekering wordt overgedragen van Lifetri Verzekeringen N.V. naar Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. Dit noemen wij een portefeuilleoverdracht. Wij doen deze portefeuilleoverdracht om ervoor te zorgen dat alle natura-uitvaartverzekeringen van Lifetri ondergebracht zijn bij dezelfde verzekeraar. Uw rechten en verplichtingen gaan ongewijzigd over naar Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. Zo kunt u altijd stoppen met premiebetaling waarna wij uw verzekering premievrij zullen voortzetten tegen een lager verzekerd bedrag.

Volledig officieel bericht

 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen vindt u hieronder het volledige officiële bericht van de voorgenomen overdracht.

  1. Lifetri Verzekeringen N.V. – KvK nummer 27117921, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Maarssen, Bisonspoor 3002, 3605 LT – deelt hierbij aan polishouders mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering op of rond 1 september 2023 wenst over te dragen aan Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. – KvK nummer 69933332, gevestigd te Baarn en eveneens kantoorhoudend te Maarssen, Bisonspoor 3002, 3605 LT – in het kader van diens bedrijfsuitoefening.

  2. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 13 juli 2023 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot instemming met de overdracht, voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking. De Nederlandsche Bank N.V. heeft ingevolgde artikel 3:119, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht Lifetri Verzekeringen N.V. vervolgens opdracht gegeven om van het voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Staatscourant.

  3. De in punt 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van natura-uitvaartverzekeringen die behoren tot of hebben behoord tot de portefeuille van Lifetri Verzekeringen N.V. gesloten in de periode van 1983 tot en met 2005. De voorgenomen overdracht brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van natura-uitvaartverzekeringen zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd en ongewijzigd van kracht.

  4. Polishouders kunnen zich vóór 22 augustus 2023 schriftelijk verzetten tegen de overdracht. Dit kan bij De Nederlandsche Bank N.V. per brief door deze te sturen aan Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, onder vermelding van Lifetri Verzekeringen N.V. en uw polisnummer(s). U vindt uw polisnummer(s) bovenaan de brief die u van ons heeft ontvangen. Ook kunt u een e-mail sturen naar verzet-lifetri@dnb.nl onder vermelding van uw polisnummer(s). Indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen de overdracht heeft verzet, zal de overdracht niet volgen. Dat geldt dan ook voor hen die zich niet tegen de overdracht hebben verzet.

  5. De Nederlandsche Bank N.V. verleent schriftelijke instemming met de overdracht, als zich niet binnen de gestelde termijn een vierde of meer van de polishouders heeft verzet tegen de voorgenomen overdracht. Verder mogen er bij De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen tegen de overdracht bestaan of moet aan deze bedenkingen tegemoet gekomen zijn. De overdracht zal dan volgen en is van kracht voor alle betrokken.
  Jonge vrouw in gele trui visual

  Vragen? We helpen u graag

  Lifetri
  Bisonspoor 3002-D301
  3605 LT Maarssen
  Postbus 542
  3800 AM Amersfoort
  Tel: 085 – 020 89 08 (ma-vr: 09.00-17.00)

  Nog veel handiger: stuur uw vraag via het contactformulier. Dan kunnen we u snel helpen met het juiste antwoord. Ook bij meer ingewikkelde vragen.