Wat u moet weten over uw verzekering

Wat u moet weten over uw verzekering

Eerder lieten we u weten dat Lifetri van plan is de natura-uitvaartverzekeringen die in de periode 1983 tot en met 2005 zijn afgesloten bij HUVA, over te dragen van Lifetri Verzekeringen N.V. naar Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V.

Het gaat hier om de overdracht van alle natura-uitvaartverzekeringen die tot de portefeuille van Lifetri Verzekeringen N.V. behoorden of hebben behoord. We hebben onze klanten met deze verzekering al op de hoogte gebracht via een brief.

De wettelijk voorgeschreven procedure voor deze overdracht is nu afgerond.

Na toestemming te hebben ontvangen van DNB, hebben wij de overdracht laten plaatsvinden op 1 september 2023. Vanaf die datum zijn de betrokken polishouders verzekerd bij Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V.

Dit is de officiële tekst over de overdracht die we in de Staatscourant hebben geplaatst.

  • Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:113, eerste lid, juncto artikel 3:120, eerste tot en met derde lid, van de Wet op het financieel toezicht)

      1. Onder verwijzing naar de publicatie in de Staatscourant van 21 juli 2023, nr. 20990 maakt Lifetri Verzekeringen N.V. – de overdragende rechtspersoon -, KvK nummer 27117921, statutair gevestigd te Amsterdam (en kantoorhoudend in Maarssen (Bisonspoor 3002, 3605 LT) aan polishouders bekend dat met instemming van De Nederlandsche Bank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam, verleend bij besluit van 23 augustus 2023 haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten uit natura-uitvaartverzekering met ingang van 1 september 2023 heeft overgedragen aan Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V., KvK nummer 69933332, statutair gevestigd te Baarn (en kantoorhoudend in Maarssen, Bisonspoor 3002, 3605 LT) in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

      1. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten natura-uitvaartverzekering, die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van Lifetri Verzekeringen N.V.

      1. De overgang is voor alle betrokkenen van kracht geworden met ingang van 1 september 2023.
Jonge vrouw in gele trui visual

Vragen? We helpen u graag

Lifetri
Bisonspoor 3002-D301
3605 LT Maarssen
Postbus 542
3800 AM Amersfoort
Tel: 085 – 020 89 08 (ma-vr: 09.00-17.00)

Nog veel handiger: stuur uw vraag via het contactformulier. Dan kunnen we u snel helpen met het juiste antwoord. Ook bij meer ingewikkelde vragen.