Lifetri zekerheidscheck

Met de jaarlijkse Zekerheidscheck zorgen we ervoor dat u goed verzekerd blijft voor uw uitvaart.

Zó werkt de jaarlijkse zekerheidscheck

Onze natura-uitvaartverzekering is een pakketverzekering. Dit betekent dat wij de kosten van diensten en producten voor uw uitvaart verzekeren. Dit doen wij op basis van uw wensen. Deze kunt u zelf bij ons kiezen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een begrafenis in Groningen met twee volgauto’s, een luxe kist, 250 rouwadvertenties, enzovoort.
 
Deze diensten en producten kunnen duurder worden. Zo kan uw gemeente de grafrechten verhogen of kan de benzine van de volgauto’s duurder worden. Wij kijken elk jaar of de prijzen zijn veranderd. Dit noemen we onze jaarlijkse Zekerheidscheck. Als uw uitvaartwensen zijn veranderd, passen wij uw verzekerd bedrag ook aan. Op deze manier blijft u goed verzekerd voor uw uitvaart. En is er minder kans dat uw nabestaanden moeten bijbetalen.

Jonge vrouw met gele trui visual
Echtpaar visual

Waarom is een jaarlijkse zekerheidscheck nuttig?

Wij controleren de prijzen jaarlijks, zodat u voldoende verzekerd blijft. Als uw wensen duurder worden en wij passen het verzekerd bedrag daar niet op aan, moeten uw nabestaanden waarschijnlijk bijbetalen voor uw uitvaart. Of zij moeten van uw wensen afwijken. Wij verhogen alleen het verzekerd bedrag wanneer de prijzen van de diensten of producten in uw pakket zijn gestegen.
 
U kunt op uw polisblad zien welke diensten en producten u voor uw uitvaart heeft verzekerd. Op deze manier kunt u precies zien hoe uw verzekering is opgebouwd. Ook in onze administratie houden wij bij wat u verzekerd heeft en wat de kosten van uw wensen zijn. Dit is een unieke werkwijze. Bij ons krijgt u geen standaardpakketten.

Waarom is een jaarlijkse zekerheidscheck nuttig?

Bij Lifetri proberen wij ervoor te zorgen dat u niet te hoog of te laag bent verzekerd. Dit is niet alleen verstandig, maar ook voordelig. Dat zullen we u hieronder uitleggen.
 
Zoals bij alles, wordt een uitvaart ook duurder. U kunt alvast een hoger bedrag verzekeren om eventuele prijsstijgingen op te vangen. Maar dan betaalt u ook gelijk premie voor dit hogere bedrag. Terwijl dat niet nodig is. Hier volgt een voorbeeld:

Man in geruite blouse visual
Jan, onze buy-out specialist visual

Voorbeeld van een jaarlijkse zekerheidscheck

Stel: de uitvaart die u wilt, kost op dit moment € 5.000,-. Maar in de toekomst kan uw uitvaart misschien wel € 7.000,- kosten. Dan kunt u die € 7.000,- nu gelijk verzekeren, maar dan betaalt u ook gelijk premie voor € 7000,-. En die is natuurlijk hoger dan de premie van € 5.000,-. Lifetri verzekert u dus voor € 5000,- en dus voor het bedrag dat uw uitvaart nu kost. Niet voor een bedrag dat een uitvaart over 10, 20 of 40 jaar zou kunnen kosten. We kunnen immers niet in de toekomst kijken.
 
Wij houden echter wel in de gaten of u zich misschien voor meer moet verzekeren. Stijgende kosten van de uitvaart met € 100,-? Dan informeren wij u hierover en kunt u € 100,- extra bijverzekeren. U gaat dan wel ook iets meer premie betalen. Maar u gaat dat dus pas doen als het nodig is. Hiermee voorkomt u dat u zich voor een te hoog of een te laag bedrag verzekerd, maar dus ook dat u teveel premie betaald. Elk jaar controleert Lifetri de prijzen van de door u gekozen producten en diensten voor u.
 
Soms denken mensen dat wij zelf de prijzen verhogen. Wij hebben echter geen invloed op de prijzen van een uitvaart. De prijzen worden door gemeenten en uitvaartondernemers bepaald. Wij kunnen hier niets aan veranderen. Maar we kunnen dan wel uw verzekering aanpassen naar wat uw uitvaart nu zou kosten.

Wat is het nadeel van een jaarlijkse zekerheidscheck?

Er is ook een nadeel aan wat wij doen. Prijzen veranderen regelmatig. Wij sturen u dus vaak een brief om u dit te vertellen. Niet iedereen vindt het leuk om zo vaak aan de uitvaart te denken. Toch vinden wij het wel belangrijk dat wij dit doen. Wij willen namelijk wel dat u goed verzekerd blijft.

Ouder echtpaar visual

Veelgestelde vragen

U kunt bij ons een uitvaartverzekering afsluiten, die gebaseerd is op uw wensen en de daarbij horende kosten. Deze wensen staan ook op uw polisblad. Op deze manier bent u voor deze kosten verzekerd. Niet voor teveel, zodat u teveel premie betaalt. Maar ook niet voor te weinig. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de kans dat uw nabestaanden bij moeten betalen als u overlijdt zo laag mogelijk is. Of dat zij moeten afwijken van uw wensen.
 
Uw wensen kunnen duurder worden. Net als alles. Wanneer dit gebeurt zorgen wij ervoor dat uw uitvaartverzekering meestijgt. Hierdoor blijft u verzekerd voor wat u wilt.

Wij vragen elk jaar aan de uitvaartverzorger of hij de prijzen van zijn producten en diensten heeft aangepast. Zij bepalen hoe duur hun dienstverlening of producten zijn. Wij hebben dus zelf geen invloed op de prijzen. Vaak zijn uitvaartverzorgers echter ook afhankelijk van hun leverancier. Als een kistenmaker bijvoorbeeld de prijzen verhoogd, zal een uitvaartverzorger dit ook moeten doen. De gemeenten bepalen de kosten van de grafrechten. Deze kunnen soms sterk stijgen en verschillen vaak per regio. Zo kan een graf in Amsterdam duurder zijn dan een graf in Heerenveen.

Wij controleren elk jaar voor u of de prijzen van de door u gekozen producten en diensten zijn veranderd. Alleen als de prijzen zijn verhoogd, zullen wij natuurlijk uw uitvaartverzekering aanpassen.

Uitvaartverzorgers verhogen hun kosten regelmatig. Meestal ook doordat hun leveranciers de kosten verhogen. Vaak zijn dit niet hele erge verhogingen. Al kan dat soms wel voorkomen natuurlijk. Maar ook gemeenten kunnen bijvoorbeeld de grafrechten verhogen. Gemeenten verhogen de grafrechten vaak maar een keer in de zoveel jaar. En soms zijn dit ook direct forse verhogingen. Wij hebben hier geen invloed op. Wij kunnen u alleen vertellen wat voor gevolgen dit heeft voor de kosten van de door u gewenste uitvaart, en daarmee voor uw uitvaartverzekering. En dat het verstandig is om uw uitvaartverzekering te verhogen, zodat u voor voldoende geld blijft verzekerd.

Dat uw premie omhoog gaat komt doordat uw verzekerd bedrag omhoog gaat. Soms kan het zijn dat uw verzekerd bedrag met veel geld omhoog moet. Bijvoorbeeld omdat de gemeente de grafrechten heeft verhoogd. Maar soms kan de premiestijging ook hoog zijn door andere zaken. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat u nog maar heel kort premie hoeft te betalen. Stel, uw verzekerde bedrag moet met € 300,- omhoog. Het is natuurlijk logisch dat de premie meer omhoog gaat als u nog maar 2 jaar moet betalen voor uw uitvaartverzekering dan dat u nog 30 jaar moet betalen. Als uw premie erg omhoog gaat, sturen wij u een brief waarin wij u meerdere keuzes geven. U kunt bijvoorbeeld soms ook de premietermijn verlengen.

Toen u uw uitvaartverzekering afsloot, hebben wij u verteld dat wij uw verzekering zouden aanpassen aan eventuele prijsstijgingen. Op deze manier hoeft u niet zelf in de gaten te houden of uw uitvaartverzekering nog wel voldoende is om later de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Uiteraard hoeft u uw uitvaartverzekering niet te verhogen. Om misverstanden te voorkomen, moeten wij uw handtekening hiervoor hebben.

Als u de prijsaanpassing niet wilt, kunt u de brief terugsturen. U zet dan gewoon onderaan de brief dat u de verhoging niet wilt hebben en zet daar ook uw handtekening. U kunt de brief dan terugsturen naar:

Lifetri
t.a.v. Polisadministratie
Postbus 1020
1200 BA Hilversum

U hoeft niet akkoord te gaan met het voorstel om uw uitvaartverzekering aan te passen. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Deze staan hieronder.

  • Soms is het mogelijk om de einddatum van de premiebetaling van uw uitvaartverzekering te verlengen. Uw premie stijgt dan minder als in het voorstel, maar u betaalt wel langer premie.
  • Uw verhoogt het verzekerd bedrag niet. Uw uitvaartverzekering is dan niet meer voldoende om de kosten van uw uitvaart te betalen. Als de prijzen de komende jaren blijven stijgen, wordt dit verschil steeds groter. Wij zullen het verzekerd bedrag niet meer aanpassen. Ook informeren wij u niet meer over aanpassingen in de toekomst.
  • U kunt er ook voor kiezen dat een adviseur van Lifetri contact met u opneemt om u uitleg te geven. U kunt dit altijd doen. Ook als er geen aanpassing van uw verzekerd bedrag nodig is.

Uw premiebetaling heeft een looptijd. Als u deze heeft bereikt, betaalt u geen premie meer. Echter, u heeft nog wel uw producten en diensten op uw polisblad staan. Als de prijzen hiervan omhoog gaan, is uw verzekering niet meer voldoende. We vinden het belangrijk om u te blijven informeren dat u uw verzekerd bedrag dan moet aanpassen. Voor die verhoging moet u dan wel premie betalen. U betaalt dan alleen eenmalig een premie over de verhoging van het verzekerd bedrag. Dus niet meer over het hele verzekerd bedrag.

De premie die in de brief staat, is voor één uitvaartverzekering. Het kan zijn dat u nog meer uitvaartverzekeringen bij ons heeft. Bijvoorbeeld voor uw partner of kinderen. Het kan ook zijn dat u nog een aparte verzekering voor uw grafsteen heeft. Voor elke verzekering, die u bij ons heeft en die die wij verhogen, krijgt u een aparte brief.

Soms verhogen uitvaartverzorgers de uitvaartkosten niet. Of verlagen ze de uitvaartkosten soms. Dit gebeurt bijna nooit, maar af en toe wel. Als de uitvaartkosten niet stijgen, is het dus ook niet nodig om uw uitvaartverzekering aan te passen.

Wanneer de uitvaartkosten dalen verlagen we uw uitvaartverzekering echter niet. Het jaar erna (of de jaren erna) houden we hier natuurlijk wel rekening mee bij onze jaarlijkse prijscontrole. Zodra de uitvaartkosten hoger zijn dan de waarde van uw uitvaartverzekering, informeren we u weer.

U hoeft uw verzekerd bedrag niet aan te passen als de prijs van uw uitvaart omhoog is gegaan. Wij vinden het onze plicht om u te vertellen dat het verstandig is om verzekerd bedrag te verhogen. Maar u kunt natuurlijk altijd kiezen om uw verzekerde bedrag niet te verhogen. Dan blijft u voor het bedrag verzekerd waar u voor verzekerd was. Dit blijft een vaststaand bedrag. Wij zullen u in de toekomst dan ook niet meer op de hoogte brengen van prijsstijgingen. Er bestaan dan een kans dat uw nabestaanden moeten bijbetalen voor uw uitvaart. Ook kunt u bij ons altijd uw wensen aanpassen. U kunt bepaalde producten en diensten van uw polisblad laten halen bijvoorbeeld, zodat het verzekerd bedrag weer lager wordt.

HR-team visual

Vragen? We helpen u graag

Lifetri
Bisonspoor 3002-D301
3605 LT Maarssen
Postbus 542
3800 AM Amersfoort
Tel: 085 – 020 89 08 (ma-vr: 09.00-17.00)
 
Nog veel handiger: stuur uw vraag via het contactformulier. Dan kunnen we u snel helpen met het juiste antwoord. Ook bij meer ingewikkelde vragen.