Pensioen opgebouwd bij Allianz Nederland Groep?

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland (SPANG) heeft alle pensioenaanspraken en -rechten overgedragen aan Lifetri. Op 2 november 2020 heeft De Nederlandsche Bank een ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgegeven.

De waardeoverdracht vond plaats op1 januari 2021

Welkom bij Lifetri

Vanaf 1 januari 2021 is Lifetri verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Alle pensioenafspraken en uitkeringen blijven gelijk.

Daarbovenop komt nog de met Lifetri afgesproken jaarlijkse indexatie.

Indexatie: +2,149%

De HICPxT-index is vorig jaar gestegen. 

Daarom worden vanaf 1 januari 2022 alle premievrije pensioenaanspraken en lopende pensioenuitkeringen met 2,149% verhoogd. 

Pensioen 1-2-3

U heeft via uw werkgever pensioen opgebouwd, Dit pensioen is verzekerd bij Lifetri. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze pensioenregeleing.

Uw pensioenreglement

Nu Lifetri alle pensioenaanspraken en -rechten heeft overgenomen van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep is het pensioenreglement aangepast.

Uw pensioen

Uw pensioen wordt jaarlijks verhoogd op basis van de Europese geharmoniseerde consumenten prijsindex, exclusief tabak (HICPxT). De HICP vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief ‘winkelmandje’ van goederen en diensten.

In het HICPcT winkelmandje zitten goederen als eten, drinken, kranten, benzine, kleding, computers en wasmachines en diensten als huur, kapper en verzekeringen. De HICPxT geeft een goede indicatie van de prijsontwikkelingen in Europa.

Stijgen de prijzen? Dan verhoogt Lifetri uw pensioen met 59% van de HICP. Dalen de prijzen? Dan blijft uw pensioen gelijk. Wel verrekenen we verlaging met toekomstige verhogingen.  

U kiest zelf het moment waarop uw pensioen ingaat. De meeste deelnemers kiezen ervoor hun pensioen uit te laten keren wanneer ze ook hun eerste AOW-uitkering krijgen.

Ja, dat kan. Maar als u uw pensioen eerder laat uitkeren, wordt de uitkering wel lager.

Drie maanden voordat uw AOW ingaat informeren we u over de hoogte van uw pensioen. Wilt u eerder met pensioen? Neem contact met ons op.

De betaaldata van 2022 zijn: 20 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 23 juni, 21 juli, 23 augustus, 22 september, 20 oktober, 24 november en 15 december.

Veel gestelde vragen over uw pensioen

Vragen over uw pensioen bij Lifetri? Kijk eerst even bij de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk staat het antwoord op uw vraag er al tussen.

Fleur & Arno

Neem contact op met ons

Vragen over uw pensioen bij Lifetri? We helpen u graag.

Bel 085-0208905 of stuur een e-mail naar pensioen@lifetri.nl